LENOVO ISG ThinkSystem PCIe Riser SR530/SR570 x8 LP 2 Kit

Produktinformationen
LENOVO ISG ThinkSystem PCIe Riser SR530/SR570 x8 LP 2 Kit Lenovo Riser 2 Kit - Riser Card - für ThinkSystem SR530; SR570