Lenovo ThinkSystem SR630 V2 6xSAS/SATA, 4xAnyba

Produktinformationen
ThinkSystem SR630 V2 6xSAS/SATA, 4xAnybaThinkSystem SR630 V2 6xSAS/SATA, 4xAnybay 2.5" BP SAS/SATA Cable Kit v2