G.Skill Trident Z5 Neo - DDR5 - Kit - 32 GB: 2 x 1

Produktinformationen